Екип


Рени Илиева - director@classicschool.org
Основател и Директор

Албена Пейкова - a.peykova@classicschool.org
Български език и литература

Александра Димитрова - a.dimitrova@classicschool.org
Английски език

Валентина Димитрова - v.dimitrova@classicschool.org
Български език и литература

Валери Дайлийски -
Шофьор

Весела Станкова - v.stankova@classicschool.org
Английски език

Галина Попова - g.popova@classicschool.org
Английски език

Георги Найденов - g.naidenov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Диана Ванева - d.vaneva@classicschool.org
Италиански език

Екатерина Фингарова - e.fingarova@classicschool.org
История, География

Иван Илиев - i.iliev@classicschool.org
ИKT

Ирина Павлова - i.pavlova@classicschool.org
Немски език

Кристина Азова - k.azova@classicschool.org
Испански език

Магдалена Драганова - m.draganova@classicschool.org
Изкуство и дизайн, Дизайн и технологии

Мария Савова - m.savova@classicschool.org
Български език и литература

Наталия Заякова - n.zayakova@classicschool.org
Английски език

Петя Маринова - p.marinova@classicschool.org
Български език и литература

Росица Манева - r.maneva@classicschool.org
Математика

Силвана Кендерова - s.kenderova@classicschool.org
Природни науки

Соня Тодорова - s.todorova@classicschool.org
Математика

Стилена Пандова - s.pandova@classicschool.org
Музика

Христина Костадинова - h.kostadinova@classicschool.org
Науки на английски език

Цецка Шиникчиева - c.shinikchieva@classicschool.org
Математика

Ян Янъков - i.ianakov@classicschool.org
Философски цикъл

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.