Частна детска градина “Wonderland”

Частна детска градина “Wonderland”

Приемат се деца на 4-5 годишна възраст за първи подготвителен клас и на 5-6 годишна възраст за втори подготвителен клас и се формират два класа по 8 деца.

Нашата предучилищна учебна програма обхваща областите, предвидени както в българския, така и в британския образователен стандарт: естетическа и творческа изява; светоусещане; език и грамотност; развитие на двигателни умения; математическа грамотност; социално, морално и емоционално развитие.

Ние имаме опит в постигането на високи резултати от учениците си на роден и чужди езици. Веднага след като детето се присъедини към нашата програма, то се потапя в благоприятна езикова и богата мултисензорна програма. Фонетиката се въвежда поетапно, като програмата е наситена с практически дейности, забавни игри и работни листове. Техниката на говорене, формулирането на изречения, както и писането на прости истории се научават, както на български, така и на английски език. Специално място заемат часовете по драма, които освен, че са забавна дейност, помагат на децата да развият силни комуникативни умения. 

Изкуството е ключов елемент за творческо развитие на учениците. Децата изследват цвят, текстура, форма и пространство в две и три измерения. Откриват боята, проектирането, изготвянето и изработването на модели, създаването на колажи в работа с природни материали. 

Предлагат се дейности, в които участват всички сетива. За да разберат как работят нещата, се провеждат опити, изследвания и манипулиране на обекти. Така в децата се развива разбиране на света, осигуряват се основите за изучаване на природните науки. 

Ние предлагаме възможности за децата да бъдат активни и интерактивни, както и да развиват своята координация, контрол и движение с целенасочени игри.

Децата се научват да ценят широк спектър от музика, звук и танц. Музиката, съчетана с движение е и забавен начин за развитие на моторната координация. 

Математически понятия като моделиране, форми, размери, тегло, позиция, разстояние, време и пространство се въвеждат чрез практически задачи от заобикалящия свят. Полага се основата на събиране, изваждане, умножение и деление. Във втората година на предучилищното обучение се въвежда изучаването на ментална математика, която развива едновременно концентрацията, фината моторика, мускулната памет, фотографската памет, логиката и аналитичното мислене. 

Нашата политика за откриване и развитие на всички потенциали у детето определя подбора на похвати и методи на работа.

Специална въвеждаща програма за училище се прилага във втората година от предучилищната подготовка. Тя дава възможност за плавен преход към училищните стилове на преподаване.

Учебно време

Организацията на учебния ден за първа и втора предучилищна група е от 8.30 до 12.30 часа за полудневната форма и от 8.30 до 16.30 часа за целодневната. Преди обяд се провеждат задължителните часове, а след обедната почивка се провеждат организирани игри, спортни занимания и клубове по интереси.

Предмети

Изучават се български, английски, немски, италиански и испански език; логика и математика, ментална математика, светоусещане, природен свят, музика и танц, драма, изобразителни и пластични изкуства, спорт и игри.

Документи

Издава се документ за завършена задължителна предучилищна подготовка.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .