Такси


Начини на плащане
1. В брой в касата на училището
2. По банков път

Кандидатстване 
Подава се формуляр за кандидатстване и/или заявление в сроковете, определени за съответната година, и се внася такса в размер от 30 лева за организиране, провеждане и оценка на тест “Класик”. 

Такса за обучение по български и британски стандарт

Годишната такса се формира за всяка учебна година. Плащането се извършва на два пъти със срокове, определени в договора за обучение. При неспазване на сроковете за плащане, се начислява неустойка в размер на 5% от годишната такса в срок, определен в договора за обучение. Стандартната годишна такса за учебната 2024 / 2025 година е 4,600 евро. 

Такса за обучение по IB programme

Годишната такса се формира за всяка учебна година. Плащането се извършва на два пъти със срокове, определени в договора за обучение. При неспазване на сроковете за плащане, се начислява неустойка в размер на 5% от годишната такса в срок, определен в договора за обучение. Стандартната годишна такса за учебната 2024 / 2025 година е 6,500 евро. 

Депозит обучение 

След одобрение на кандидата се внася депозит в размер на 500 евро, който гарантира запазване на място в определения клас при условие на подписване на договор за обучение в сроковете, определени в него. Той е включен в размера на годишната такса. Същият не се възстановява при отказване или прекратяване на договора от страна на клиента, заедно с пропорционално изразходваните средства за времето, което ученикът е бил в училище.

Приравняване на образователен стандарт 

Необходимостта от допълнително индивидуално обучение за приравняване на образователни стандарти се установява с Тест “Класик" при постъпване. То се организира преди началото на учебната година и съпътстващо по време на учебната година. Допълнителната такса за допълнително индивидуално обучение по предмет по време на учебната 2024 / 2025 година е в размер на 700 евро.

Транспорт 

Разходите за транспорт се заплащат авансово за месец. Месечната такса е дължима и при отсъствие на ученика. Две деца от едно семейство заплащат такса и половина.

Обяд 

Таксата за хранене се заплаща авансово за месец, като дните, в които детето не се е хранило, се приспадат от таксата за следващия месец.

Други

Други предвидени разходи са за учебници по български и британски образователен стандарт, охрана, униформа, допълнителни учебни материали, тестове за наркотици за учениците над 14 години, такси за сертификати и дипломи към британски и други международни изпитни институции и други допълнителни дейности по желание на родителите. 

Стипендии

При отличен успех и постигнат максимален брой точки на всички тестове от предходната година, се отпуска стипендия, която е в размер на 5% от годишната такса за обучение.

Отстъпки

При записване на две деца от едно семейство, родителите получават 10% отстъпка от годишната такса за обучение на второто дете.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .