СроковеСрокове на приемната процедура за учебна 2024/2025 година

Информационни срещи за нови ученици от 1. до 11. клас

от 1 март 2024 до 30 юни 2024

от 9.00 до 16.00 часа 

при предварително уговорена среща

Сключване на договори за настоящи ученици на British International School “Classic”

до 15 юли 2024

до 16.00 часа

Обявяване на свободни места за нови ученици в 1. и 8. клас

до 15 юли 2024

до 16.00 часа

Подаване на заявления за нови ученици и регистрация за тест “Класик”

до 15 юли 2024

до 16.00 часа

Тест “Класик” за нови деца и ученици, прием 1. клас и 8. клас

до 30 юли 2024

от 9.00 до 12.00 часа

Резултати от тест “Класик”

до 15 август 2024

до 16.00 часа

Сключване на договори за нови ученици

Обявяване на деца и ученици от 1. и 8. клас, на които ще се предостави безплатно обучение по програмата за задължително училищно образование за 2024/2025 учебна година

до 1 септември 2024

до 15 септември 2024

до 16.00 часа

до 16.00 часа 

 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .