СроковеСрокове на приемната процедура за учебна 2021/2022 година

Информационни срещи за ученици от 1. до 7. клас от 1.03. до 30.04. от 9.00 до 16.00 часа
Информационни срещи за ученици от 7. клас до 11. клас  от 1.05. до 30.05.  от 9.00 до 16.00 часа
Регистрация за изпит    от 1.05. до 30.05. от 9.00 до 16.00 часа
Приемен изпит за ученици от 2. до 7. клас    10.06. и 11.06. от 9.00 до 12.00 часа
Приемен изпит за ученици от 7. до 11. клас     10.06. и 11.06. от 9.00 до 12.00 часа
Резултати     след 15.06. до 16.00 часа
Сключване на договори за настоящи ученици

Сключване на договори за нови ученици

до 15.06.

до 30.06.

до 16.00 часа

до 16.00 часа
 

Допълнителна сесия за прием се осъществява след 30.07. според обявените свободни места.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .