СроковеСрокове на приемната процедура за учебна 2023/2024 година

Информационни срещи за нови ученици от 1. до 11. клас

от 1 март 2023 до 30 юни 2023

от 9.00 до 16.00 часа 

при предварително уговорена среща

Сключване на договори за настоящи ученици на British International School “Classic”

до 15 юли 2023

до 16.00 часа

Обявяване на свободни места за нови ученици в 1. и 8. клас

15 юли 2023

до 16.00 часа

Подаване на заявления за нови ученици и регистрация за тест “Класик”

до 15 юли 2023

до 16.00 часа

Тест “Класик” за нови деца и ученици, прием 1. клас и 8. клас

до 30 юли 2023

от 9.00 до 12.00 часа

Резултати от тест “Класик”

до 15 август 2023

до 16.00 часа

Сключване на договори за нови ученици

Обявяване на деца и ученици от 1. и 8. клас, на които ще се предостави безплатно обучение по програмата за задължително училищно образование за 2023/2024 учебна година

до 1 септември 2023

до 15 септември 2023

до 16.00 часа

до 16.00 часа 

 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .