Документи при записване


  1. Договор за обучение
  2. Апликационна форма
  3. Медицинска карта, заверена от личен лекар
  4. Удостоверение за завършен клас
  5. Удостоверение за преместване
  6. Акт за раждане (копие)
  7. Снимки - 2 броя (за ученици от 8 до 12 клас)

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .