Екип

Рени Илиева - director@classicschool.org
Основател и Директор

Галина Попова - g.popova@classicschool.org
Английски език, IB - директор

Радка Желева - r.zheleva@classicschool.org
Заместник директор

Екатерина Фингарова - e.fingarova@classicschool.org
История, География

Мария Савова - m.savova@classicschool.org
Български език и литература

Албена Пейкова - a.peykova@classicschool.org
Български език и литература, IB - български език

Диана Ванева - d.vaneva@classicschool.org
Италиански език

Ивелина Цивун - i.tsivun@classicschool.org
Немски език

Калоян Куманов - k.kumanov@classicschool.org
Испански език, IB - испански език

Соня Тодорова - s.todorova@classicschool.org
Математика

Димитър Германов - d.germanov@classicschool.org
Математика, IB - математика

Силвана Кендерова - s.kenderova@classicschool.org
Математика и физика, IB - математика

Василка Сарафска - v.sarafska@classicschool.org
Английски език

Рита Чонтош - r.csontos@classicschool.org
Английски език

Самуил Ангелов - s.angelov@classicschool.org
Философски цикъл

Христина Костадинова - h.kostadinova@classicschool.org
Науки на английски език

Весела Станкова - v.stankova@classicschool.org
IB - история

Богдана Адаму - b.adamu@classicschool.org
IB - CAS, ТОК ( теория на познанието)

Красимира Илиева - k.ilieva@classicschool.org
Подготвителна група

Магдалена Драганова - m.draganova@classicschool.org
Изкуство и дизайн, Дизайн и технологии

Симона Михайлова - s.mihaylova@classicschool.org
Английски език / Науки

Недко Каблешков - n.kableshkov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Георги Найденов - g.naydenov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .