Екип

Рени Илиева - director@classicschool.org
Основател и Директор

Ян Янъков - i.ianakov@classicschool.org
Философски цикъл

Галина Попова - g.popova@classicschool.org
Английски език

Екатерина Фингарова - e.fingarova@classicschool.org
История, География

Мария Савова - m.savova@classicschool.org
Български език и литература

Диана Ванева - d.vaneva@classicschool.org
Италиански език

Соня Тодорова - s.todorova@classicschool.org
Математика

Магдалена Драганова - m.draganova@classicschool.org
Изкуство и дизайн, Дизайн и технологии

Лилия Филипова - l.filipova@classicschool.org
Български език и литература

Недко Каблешков - n.kableshkov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Силвана Кендерова - s.kenderova@classicschool.org
Maтематика и физика

Весела Станкова - v.stankova@classicschool.org
Английски език и история

Христина Костадинова - h.kostadinova@classicschool.org
Науки на английски език

Георги Найденов - g.naydenov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Калоян Куманов - k.kumanov@classicschool.org
Испански език

Албена Пейкова - a.peykova@classicschool.org
Български език и литература

Диана Котева - d.koteva@classicschool.org
География на английски език

Ивелина Цивун - i.tsivun@classicschool.org
Немски език

Живко Гълъбов - zh.gulaboff@classicschool.org
Английски език

Стилена Пандова - s.pandova@classicschool.org
Музика

Богдана Адаму - b.adamu@classicschool.org
Английски език

Гуин Джоунс - g.jones@classicschool.org
ИТ, Математика

Василка Сарафска - v.sarafska@classicschool.org
Английски език

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .