Екип

Рени Илиева - director@classicschool.org
Основател и Директор

Галина Попова - g.popova@classicschool.org
Английски език, IB - директор

Радка Желева - r.zheleva@classicschool.org
Заместник директор

Диляна Ангелова - d.angelova@classicschool.org
Заместник директор

Екатерина Фингарова - e.fingarova@classicschool.org
История, География

Мария Савова - m.savova@classicschool.org
Български език и литература

Лилия Филипова - l.filipova@classicschool.org
Български език и литература

Албена Пейкова - a.peykova@classicschool.org
Български език и литература, IB - български език

Диана Ванева - d.vaneva@classicschool.org
Италиански език

Ивелина Цивун - i.tsivun@classicschool.org
Немски език

Цецка Шиникчиева - c.shinikchieva@classicschool.org
Математика

Калоян Куманов - k.kumanov@classicschool.org
Испански език, IB - испански език

Соня Тодорова - s.todorova@classicschool.org
Математика

Силвана Кендерова - s.kenderova@classicschool.org
Математика и физика, IB - математика

Гуин Джоунс - g.jones@classicschool.org
ИТ, Математика, IB - компютърни науки

Василка Сарафска - v.sarafska@classicschool.org
Английски език

Рита Чонтош - r.csontos@classicschool.org
Английски език

Ян Янъков - i.ianakov@classicschool.org
Философски цикъл, IB - ТОК ( теория на познанието)

Христина Костадинова - h.kostadinova@classicschool.org
Науки на английски език

Весела Станкова - v.stankova@classicschool.org
IB - история

Богдана Адаму - b.adamu@classicschool.org
IB - CAS

Диана Котева - d.koteva@classicschool.org
IB - бизнес

Красимира Илиева - k.ilieva@classicschool.org
Подготвителна група

Магдалена Драганова - m.draganova@classicschool.org
Изкуство и дизайн, Дизайн и технологии

Симона Михайлова - s.mihaylova@classicschool.org
Английски език / Науки

Недко Каблешков - n.kableshkov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Георги Найденов - g.naydenov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .