Международен стандарт International Baccalaureate

Международен стандарт International Baccalaureate

British International School “Classic” е училище, което предлага програмата International Baccalaureate (IB) диплома.

Световните IB училища споделят обща философия – решителност да се подобри обучението и усвояването на умения от една разнолика и инклузивна международна общност от учащи се чрез оранизацията на стимулиращи и високо качествени образователни програми, които имат обща и силна визия. Само оторизираните училища от International Baccalaureate могат да предлагат която и да е от четирите образователни програми: програмата в основното училище (PYP), програмата в средните класове (MYP), Диплома програма или професионална програма (CP). Статуса на кандидат училище не е гаранция, че ще бъде издадена оторизация. За допълнителна информация по IB програмите посетете www.ibo.org

Мисията на IB
Международната програма Internatonal Baccalaureate се стреми да възпита любознателни, добре осведомени и загрижени млади хора, които ще спомогнат за създаването на един по – добър и по – мирен свят с помоща на междукултурно разбирателство и уважение. За да осъществи това, IB работи с училища, правителства и международни организации за създаването на взискателни програми със строго оценяване в областа на международното образование. Тези програми мотивират учащите се по целия свят да са активни, страстни и да се стремят към знание през целия си живот, като осъзнават че други хора, различни от тях самите, също може да са прави.

Учебно време

Дипломната програма продължава две години, като учебните занятия за ученици в редовна фома са от 1.10 до 30.06. За ученици от други училища учебните занятия са съобразени от смените им, а за ученици от други селища се провеждат в събота и неделя.

Учебни предмети

Изучават се български език и литература, английски език и литература, история, математика, биология, изкуства, теория на знанието, творчество, активност и сервиз, разширено есе.

Оценяване

Обективното оценяване е гарантирано с външно и вътрешно оценяване. Високото ниво на надежност на оценката се гарантира от различни източници: есета, структурирани проблеми, въпроси с краткосрочен отговор, въпроси за реакция, въпроси към текст, казуси.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .