Международен стандарт International Baccalaureate

Международен стандарт International Baccalaureate

Дипломната програма IB е проектирана като академична, предизвикателна и балансирана програма за обучение с финални изпити, които подготвят учениците, обикновено на възраст от 16 до 19 години, за успех в университета и бъдеща кариера. Програмата се преподава в продължение на две години и е призната с уважение от водещите световни университети. Учениците се обучават на английски език. Дипломата на International Baccalaureate e световно призната като престижна от университети по целия свят.
Учебният процес се ръководи, администрира и оценява от IBO. Преподавателите по Дипломната програма получават задължителна квалификация и се сертифицират от IBO. Оторизираните училища са включени в информационната електронна мрежа на световната верига училища. Международната бакалавърска степен има за цел да развие млади хора, които се занимават с проучване, информиране и грижа, които помагат за създаването на по-добър и по-мирен свят чрез междукултурно разбирателство и уважение. За тази цел се работи с училища, правителства и международни организации за разработване на предизвикателни програми за международно образование.
Изучават се шест курса - езици, социални науки, експериментални науки, математика и изкуства. Програмата има три основни изисквания, които са включени, за да разширят образователния опит и да предизвикат учениците да прилагат своите знания и разбиране - разширено есе, теория на познанието, креативност, творчество и дейност за общността.
Учениците ни имат уникалната възможност да получат британски квалификации за средно образование, Международната диплома на International Baccalaureate и българска диплома.

Учебно време

Дипломната програма продължава две години, като учебните занятия за ученици в редовна фома са от 1.10 до 30.06. За ученици от други училища учебните занятия са съобразени от смените им, а за ученици от други селища се провеждат в събота и неделя.

Учебни предмети

Изучават се български език и литература, английски език и литература, история, математика, биология, изкуства, теория на знанието, творчество, активност и сервиз, разширено есе.

Оценяване

Обективното оценяване е гарантирано с външно и вътрешно оценяване. Високото ниво на надежност на оценката се гарантира от различни източници: есета, структурирани проблеми, въпроси с краткосрочен отговор, въпроси за реакция, въпроси към текст, казуси.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .