Частна профилирана гимназия "Класик"

Частна профилирана гимназия "Класик"

В гимназиалната степен се предлагат следните профили - "Чуждоезиков" и от учебна 2018 / 2019 - “Математически" и "Софтуерни и хардуерни науки” с прием след VII клас в сътрудничество с водещи университети и международна сертификация на дигиталните компетентности. Освен големия брой часове по английски език, предметите история, география, психология, биология, математика и информационни и комуникационни технологии се преподават на английски език. Втори и трети чужд език могат да се избират от девети клас. Гимназиалната степен гарантира перфектна подготовка на учениците за успешно реализиране в най-добрите университети в страната и чужбина. Учениците получават ниво за успешно полагане на изпити за Международно общо свидетелство за средно образование (IGCSE). Задължителните дисциплини на ниво IGCSE са aнглийски език, математика и бизнес науки. Избираемите предмети са история, география, психология, икономика, съвременни чужди езици и други. Предлага се и обучение за Общо свидетелство за образование напреднало ниво (GCE A-levels) по същите предмети.

Учебно време

Организацията на учебния ден е от 8.00 до 14.00 часа, а след задължителните часове се предлагат индивидуални консултации по всички предмети

Оценяване

Оценяването се осъществява чрез текущи оценки и външен одит по години и етапи на обучение.

Документи

Според българския образователен стандарт се издава диплома за средно образование. Международна обща диплома за средно образование се получава след десети клас при успешно издържани изпити International GCSE (International General Certificate of Secondary Education). През последните две учебни години учениците се подготвят за напреднало ниво на Международна обща диплома. 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .